Ekoloji Dünyası’nın internet sitesine hoşgeldiniz.

Yasal haklarınız ve çözüm yollarınız ile ilgili önemli bilgiler içeriyor olmasından ötürü, bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni dikkatlice okuyunuz.

1. Giriş

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Ekoloji Dünyası veya “Şirket” ile www.ekolojidunyasi.com adresinde yer alan siteyi (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kullanan ve/veya üyelik açan kişi(ler) (“Üye”) arasında akdedilmektedir. Bu sözleşme kapsamında, aksi belirtilmedikçe, “Üye” ve “Kullanıcı” eş anlamlı olarak kullanılacaktır.

Ekoloji Dünyası web sitesine girdiğiniz andan itibaren, işbu Kullanıcı Sözleşme’sinin (“Sözleşme”) bütün şartlarını, eksiksiz bir şekilde kabul etmiş sayılırsınız. Bu Sözleşme’nin bütün maddeleri, bütün kullanıcıları bağlayıcıdır. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Bu Sözleşme, İnternet Sitesinin ve verdiği hizmetler (“Hizmet”) dahilindeki üyeliğinizin ve üyelik dışı erişimlerinizdeki kullanımlarınızın yasal kullanım koşullarını belirtmektedir.

Bu Sözleşme, Ekoloji Dünyası’nın sitede yayınlanan içerik, bu içeriğin yasal koruması, Ekoloji Dünyası’nın Gizlilik Politikası ve İnternet Sitesi ile ilgili her türlü duyurunun makul kullanım ilkelerini kapsar.

2. Taraflar

Ekoloji Dünyası, ekolojik bir içerik arşividir. Bünyesinde binlerce popüler ekoloji yazısını, yüzlerce videoyu ve diğer içeriği barındırır.
Site ve/veya Sosyal Medya Araçları ile etkileşimde bulunan, bu Site ve Sosyal Medya Araçları’na üye olan ve/veya Hizmet’ten faydalanan bütün kişi ve kurumlar “Kullanıcı” olarak tanımlanır.

3. Uygunluk

İnternet Sitesini kullanmak için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Siteye üye olmanın yasaklandığı yerlerde yapılan kayıtlar geçersiz sayılacaktır. Bu İnternet Sitesini kullanarak, bu Sözleşmeye taraf olabilecek ve bu Sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarına riayet edebilecek hak, izin ve dirayete sahip olduğunuzu beyan ve tekeffül etmiş olursunuz.

4. Hüküm

Bu Sözleşme, İnternet sitesini kullandığınız, site dahilinde bulunduğunuz, Üye olduğunuz ve/veya Site dahilindeki her türlü yazılı ve görsel metin, fotoğraf, video ve diğer paylaşımları ve girdileri (müşterek olarak “İçerik”) Site dahilinde ve haricinde kullandığınız, paylaştığınız ve/veya herhangi bir şekilde bu İçerik ile etkileşime geçtiğiniz müddetçe tamamen, bütün madde ve içeriğiyle birlikte yürürlükte kalacak ve geçerli sayılacaktır. Ekoloji Dünyası, üyeliğinizi çeşitli sebeplerden dolayı iptal edebilir. Üyelik iptal edildikten sonra bile, Ekoloji Dünyası’nın, İnternet Sitesinin veya ilgili herhangi bir materyalin dahil olduğu bütün durum ve mevzularda işbu Sözleşme dikkate alınacaktır. İnternet Sitesini kullanan her kullanıcı, bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

5. Kullanım, Sorumluluklar ve Haklar

Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanılamaz, faaliyetler yapılamaz, yapılmaya çalışılamaz ve veritabanı üzerindeki bilgiler silinemez, değiştirilemez. Siteye yönelik olarak yürütülecek, zorla veya aldatma yoluyla uygulanacak bütün internet korsancılığı (“hack”) işlemleri yasalarca ve işbu Sözleşme tarafından kesinlikle yasaktır ve buna yönelik her çaptaki girişimde veya durumda konu ve kişilerle ilgili yasal süreç derhal başlatılacaktır.

Üye hesabını başkasıyla paylaşmamak, başkasına devretmemek, hesabına erişim bilgilerinin ve hesabının güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir işlem yapmamakla yükümlüdür. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması veya bunların üçüncü kişiler tarafından çalınması ve/veya kötü niyetle kullanılması durumundan ve bu kullanımların her türlü sonucundan doğrudan üye sorumludur. Üye, bu kullanımlar bakımından Ekoloji Dünyası’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, Ekoloji Dünyası’na karşı hiçbir suçlama ve tazminat talebi yöneltemeyeceğini kabul etmektedir. Ekoloji Dünyası’nın bu tür usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Böyle bir durumda, ne tür bir tavır alınacağına karar verme hakkı Ekoloji Dünyası’na aittir. Üyenin, böyle bir kullanım olması halinde, vakit geçirmeksizin Ekoloji Dünyası’na haber vermesi gerekmektedir. Aynı şekilde üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi, diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.

Üyenin, site aracılığıyla beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Site, siyasi ve dini propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanması için kullanılamaz, sitede haksız rekabete yol açan ve ilgilinin kişisel ve/veya ticari itibarını zedeleyecek tarzda hiçbir davranış veya yorumda bulunulamaz ve sitede toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü baskıcı ve saldırgan bir şekilde destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz. Bu bakımdan Üye, T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında suç sayılan veya tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların site aracılığıyla paylaşılamayacağını bildiğini, aksi şekilde davranması durumunda kendisinin bizzat sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Üye, Ekoloji Dünyası yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı Ekoloji Dünyası yetkililerine ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda üye, ifşa edilen düşünce, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında Ekoloji Dünyası’na, ortaklarına ve yöneticilerine karşı da münferiden sorumludur.

Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin İnternet Sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Üye, diğer üyelerin özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde üyeliği sonlandırılacağı gibi bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

Ekoloji Dünyası ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Ekoloji Dünyası tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Ekoloji Dünyası sorumlu tutulamaz.

Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, üye tarafından İnternet Sitesi üzerinden her zaman yapılabilir. Üyeliğini sonlandıran kullanıcının siteye sonlandırdığı üye profili ile giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. Ancak kişi tekrar üye olmak istediğinde, ilkinden bağımsız yeni bir üyeliği her zaman oluşturabilir. Sözleşmenin üye tarafından sonlandırılması, üyenin sağlamış olduğu içeriğin sistemden çıkartılması veya görünmez hale getirilmesi anlamına gelmeyeceği gibi, Ekoloji Dünyası’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye dondurarak iptal ettiği üyeliğini, Ekoloji Dünyası’na mevcut elektronik-postası ve şifresi ile giriş yaparak tekrar başlatabilir. Bu durumda, üyeliğini başlattığı andaki geçerli sözleşmedeki şartları kabul etmiş sayılır.

Ekoloji Dünyası ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı Ekoloji Dünyası silip silmemekte serbesttir, üye veri tabanında saklanan veya silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Verdiğiniz bilgiler Ekoloji Dünyası tarafindan veri amaçlı kullanılabilir. Hizmetin özü icabı, üyenin sağladığı içeriğin bir kısmı veya tamamı sitede, diğer üyelerin hizmeti aksamadan veya bütünüyle almalarını temin etmek için görünür halde kalabilir. Aynı şekilde hizmetin özü icabı, üyenin, sunduğu içeriği üyeliği sırasında siteden geri çektiği haller haricinde, sözleşmenin üye tarafından sonlandırılması veya üyeliğinin dondurulması durumlarında dahi, söz konusu içerik geri dönülemez olarak Ekoloji Dünyası veri tabanına işlenmekte olduğundan, Ekoloji Dünyası’nın işbu madde kapsamındaki içerikle ilgili oluşmuş olan tüm hakları aynen devam eder.

Ekoloji Dünyası, bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile veya değişik sebeplerle link verdiği (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar), tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden veya bu sitelerin sahibi gerçek kişi veya tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden, veya sattığı ürünlerden sorumlu değildir, bunlarla ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

Sitenin belirli yerlerinde, bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

Üyenin sunulan hizmet ile ilgili bir çekince duyması durumunda, hizmetten faydalanmayı hemen durdurması ve bu sözleşmeyi uygun şekilde sonlandırması gerekir.

Hizmet’in özü icabı, Ekoloji Dünyası, sitede üyeler için belirlenmiş profillerde üye profiline ait varsayılan ayarları, üyeye ait gizlilik seçenekleri de dahil ve fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere, sitedeki tüm değişken veya varsayılan ayarların hepsini veya bir kısmını üyeye bildirmeksizin değiştirebilir. Bu değişiklikleri takip etmek üyenin sorumluluğundadır.

Üyeler, Ekoloji Dünyası’nın kullanıma açtığı alanlarda, ilgili bölgelerde verilen yönergelere uymak şartıyla içerik hazırlayabilirler. Bu içerikler, mutlaka Ekoloji Dünyası Yönetim Ekibi tarafından kontrol edildikten sonra onaylanıp onaylanmayacağına karar verilecektir. Ekoloji Dünyası Yönetim Ekibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin gönderilen iletileri reddetme ve/veya silme hakkına sahiptir. Yönetim’in uygun görüp, onayladığı içerikler, Üye tarafından belirtilen gizlilik koşullarınca açık isim, kullanıcı adı veya anonim olacak şekilde eklenecek ve tüm Kullanıcılar tarafından görünür olacaktır. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne bir girdi gönderdiği anda, girdinizin bütün telif ve kullanım haklarını Ekoloji Dünyası’na devretmiş sayılırsınız ve üzerinde herhangi bir hak iddia edemezsiniz. Bu hak ve yetkiler Yayın Hakları sayfasında açıklanmıştır ve bu sözleşme kapsamında şartları aynen geçerlidir. Ekoloji Dünyası, eğer ki Üye adının açık olmasını tercih ettiyse, bunu kendi ürünü gibi lanse etmeyip, Üye adını girdi sahibi olarak açıkça göstereceğini beyan eder; ancak güvenlik ve benzeri olumsuz durum doğurabilecek sebeplerle bunu uygulamayı reddetme hakkını saklı tutar.
Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

Ekoloji Dünyası, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

6. Üye Bilgilerinin Kullanımı

Bu İnternet Sitesi sadece bireysel Üyelerin kişisel kullanımı içindir ve herhangi bir ticari uğraş ile bağlantılı olarak kullanılamaz. Ticari kaygı güden hiçbir şirket, kurum ve kuruluş İnternet Sitesine üye olamaz.
İnternet sitesinin yasa dışı ve/veya izinsiz kullanımı, üyelerin e-posta adresleri veya başka iletişim bilgilerinin elektronik veya farklı yöntemlerle talep edilmeyen e-posta yollama amacıyla toplanması, İnternet sitesindeki

Üye bilgilerinden izinsiz alıntı yapılması veya İnternet sitesine izinsiz link verilmesi olayları dikkatle incelenip araştırılacaktır ve gerekli yasal yollara başvurulacaktır, bunlar arasında sivil, cezai ve ihtiyati tashihler olabileceği gibi buna bir kısıt getirilmemiştir.

Ekoloji Dünyası, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Ekoloji Dünyası’nın yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Ekoloji Dünyası’nın yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Ekoloji Dünyası, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Ekoloji Dünyası’nın ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, bilgilerinin Ekoloji Dünyası veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır. Kullanıcılar bu Sözleşme şartlarını kabul ederek siteyi kullanmaya başladıkları takdirde, bu tip bilgilerin istatistiki çalışmalar ve geliştirme çabaları için, yalnızca Ekoloji Dünyası tarafından kullanılacağını kabul etmiş sayılırlar.

7. Sitedeki İçeriğin Mülkiyet Hakları

Ekoloji Dünyası, İnternet Sitesi ve Hizmet üzerindeki tüm mülkiyet haklarının sahibi ve koruyucusudur. İnternet sitesinde Ekoloji Dünyası’nın ve lisans verenlerinin telifli eserleri, tescilli markaları ve diğer özel mülkiyet bilgileri bulunmaktadır. Genel kullanıma açık yerlerde veya yazılı erişim iznine sahip olduğunuz yerler dışındaki bilgileri kopyalayamaz, değiştiremez, yayınlayamaz, iletemez, dağıtamaz, uygulayamaz ve bu türden herhangi bir mülkiyet bilgisini ifşa edip satamazsınız.

Üye, İnternet Sitesi ve Hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Ekoloji Dünyası’nın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üyeye aittir.

8. Sitede Yayınlanan İçerik

Ekoloji Dünyası’nın her türlü içerik, fotoğraf veya profili (müşterek olarak “İçerik”) inceleyip silebileceğini ve bunların bu Sözleşmenin ihlalinde bulunduğunun tespitinin tamamen Ekoloji Dünyası’nın kendi hükmü altında olduğunu anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. İhlaller, saldırgan veya yasadışı tavır ve içerikler ile diğer Üyelerin güvenliğini tehdit edecek, zarar verecek veya haklarını ihlal edecek şekilde olabilir.

Kullanıcı, Hizmet’ten faydalanmak için Ekoloji Dünyası tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Üyeliğiniz ve profiliniz sizi, bireysel olarak bir şahıs olan sizi tanıtmak ve sizin hakkınızda olmak zorundadır. Üyeliğiniz gerçek adınız ve soyadınız ile oluşturulmuş olmalıdır. Gerçek bir bireyi temsil etmeyen isim ve soyisimle üye olunduğu tespit edildiğinde, üyeliğiniz sonlandırılabilecektir. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Uygulama’ya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Ekoloji Dünyası sorumlu değildir.

Ekoloji Dünyası’na yalnızca bir defa üye olabilirsiniz. Tespit edilen diğer üyelikleriniz, uyarı yapılmaksızın kapatılacaktır/reddedilecektir.
Hizmet üzerinde yayımladığınız veya ifşa ettiğiniz her türlü fotoğraf, yazı, video ve benzeri paylaşımdan (müşterek olarak “İçerik”) ve başka Üyelere yolladıklarınızdan (bundan sonra “Girdi” olarak anılacaktır) münferit olarak siz sorumlusunuz. Bütün Girdileriniz ve İçerikler, yasal bir zorunluluk oluştuğunda lehinizde ve/veya aleyhinizde kullanılabilecektir.

Ekoloji Dünyası’nın genel kullanıma açık yerlerine İçerik eklediğinizde, Ekoloji Dünyası’na gayri kabil-i rücu olan, daimi, münhasır olmayan, tamamı ödenmiş bir dünya çapında kullanım hakkını bu gibi bilgi ve içeriği kullanma, kopyalama, uygulama, ifşa etme ve paylaşma, ve bu bilgi ve içerik kullanılarak ikincil ürünler hazırlama veya başka ürünler ile birleştirme için otomatik olarak bağışlarsınız ve bağışlamak için gerekli hakka sahip olduğunuzu beyan ve tekeffül edersiniz ve aynı zamanda yukarıda bahsi geçenler için gereken ikincil izinleri bağışlar ve yetkilendirirsiniz.

Ekoloji Dünyası, bu hükmü ihlal eden kimselere karşı soruşturma ve yasal işlem başlatma hakkını kendi karar yetkisi dahilinde saklı tutar, misal olarak ancak bunlarla kısıtlı olmayan durumlara, rahatsız edici iletilerin Hizmet üzerinden kaldırılması ve bu mütecavizlerin üyeliklerinin iptali verilebilir. Ekoloji Dünyası İnternet Sitesi içerisinde, üyelerin paylaşacağı her İçerik ve girdi, Yönetimin onayından geçmektedir. Dolayısıyla, her ne kadar sizi rahatsız edebilecek İçeriklere ve girdilere maruz kalma ihtimaliniz neredeyse hiç olmasa da, böyle durumlarla ilgili olarak gerçekleşebilecek (herhangi bir taraftan) herhangi bir zarara karşı bulunan haklarınızdan feragat etmiş olursunuz. Diğer Üyelerin İçerik ve girdilerinden, Ekoloji Dünyası sorumlu değildir ve herhangi bir şekilde suçlanamaz. İnternet Sitesinin bütün kullanıcıları bunu kabul etmiş sayılırlar.

Hizmeti Türkiye Cumhuriyeti dahilinde var olan tüm geçerli kanun ve yönetmeliklere uygun bir tavır ve tutum ile kullanmak zorunluluğunuz bulunmaktadır. Dolayısıyla kullanıcıların ve Üyelerin yükümlülükleri, yalnızca işbu Sözleşme ile sınırlı değildir. Sitedeki bütün İçerikler ve girdiler, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmeliklerinde bulunan maddelere uygun şekilde paylaşılmak zorundadır.

Hizmeti kullanarak diğer Üyelerin herhangi bir ürün veya hizmeti alıp satmalarına yönelik reklam ve taleplerde bulunamazsınız. Diğer üyelere zincirleme iletiler veya reklam e-postaları (spam-junk) yollayamazsınız. Her ne kadar Ekoloji Dünyası üyelerinin Web sitesi dışındaki davranış ve hareketlerini izleyip denetleyemiyor olsa da, Hizmet üzerinden elde edilen her türlü bilginin kullanımı ile başkalarını taciz ve rahatsız etmek, onlara zarar vermek ve onlardan bu şekilde istifade ederek kullanıcılardan izin ve rıza almadan reklam, talep ve alış veriş isteklerinde bulunmak da aynı şekilde buradaki kuralların ihlali kapsamına girmektedir.
Üye, kalan teklif haklarını üçüncü şahısların görebileceği alanlarda (albüm fotoğrafları vb.) açık edemez.

9. Kullanıcı Profillerinin Kaldırılması

Kullanıcılar, kendi istekleri ve talepleri doğrultusunda, Ekoloji Dünyası üzerindeki profillerini kendileri kaldırabilirler veya kaldırılması talebinde bulunabilirler.

Ekoloji Dünyası, aşağıdaki nedenlerden herhangi birinin bulunması halinde Kullanıcı’ya ait üyeliği önceden haber vermeksizin kullanıma kapatabilir:

Kullanıcı’nın Site’ye girdiği bilgilerin kendisine ait olmadığının tespiti halinde,

Kullanıcı’nın Site’ye girdiği bilgilerin doğru ve/veya güncel olmadığının tespiti halinde,

Kullanıcı’nın Site’ye Türk hukukuna ya da genel ahlaka aykırı bilgi veya ifadeler girdiğinin tespiti halinde,

Kullanıcı’nın Site’ye özel veya genel duyuruları, reklam amaçlı bilgileri veya üyelik satış taleplerini girmesi durumunda,

Kullanıcı’nın Site’ye yer alan bilgileri işbu sözleşmeye konu kullanım amacının dışında kullandığının ya da kullanmaya çalıştığının tespit edilmesi halinde,

Kullanıcı’ların Site’ye girmek için kullandıkları e-posta adresi ve şifre gibi bilgilerini üçüncü kişilerle paylaştığının tespit edilmesi durumunda,

Kullanıcı’nın Site’ye genel güvenliğini ve diğer kullanıcıların bilgilerinin gizliliğini tehdit edecek eylemlerde bulunduğunun ya da buna teşebbüs ettiğinin tespit edilmesi durumunda,

Burada belirtilmeyen; ancak Kullanıcı Sözleşmesi’nin veya Gizlilik Sözleşmesi’nin diğer maddeleriyle çeliştiği tespit edilen her türlü durumda.

10. Telif, Mülkiyet ve Fikir Hakları İlkesi

Ekoloji Dünyası İçeriklerinin kullanım hakları, İçerik Kullanım Hakları dosyasında detaylıca açıklanmıştır ve o dosyanın hükümleri işbu sözleşme kapsamında aynen geçerlidir.

Ekoloji Dünyası’nın Telif Hakları ve Adil Kullanım Doktrini ile ilgili resmi politikası Adil Kullanım Doktrini ve Ekoloji Dünyası Logo Kullanımı Protokolü dosyasında detaylıca açıklanmıştır ve o dosyanın hükümleri işbu sözleşme kapsamında aynen geçerlidir.

Ekoloji Dünyası’na ait ve/veya İnternet Sitesi’nde bulunan her İçerik, Ekoloji Dünyası’ndan izin almaksızın, ticari amaç gütmeden ve üzerinde kesinlikle, hiçbir şekilde izinsiz değişiklik yapmamak kaydıyla kullanılabilir, paylaşılabilir, çoğaltılabilir, dağıtılabilir, basılabilir (müşterek olarak “Kullanmak”, “Kullanım”). Ancak bu İçeriği kullanan kullanıcılar, İçeriğin bulunduğu internet adresine (“URL”) doğrudan kaynak/referans göstermek ve referansları içerisinde “Ekoloji Dünyası” isminin açık beyanıyla birlikte bu URL’yi bulundurmak zorundadırlar.

Ekoloji Dünyası’na ait ve/veya İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir İçerik, Ekoloji Dünyası’ndan izin almaksızın değiştirilemez, modifiye edilemez, ekleme/çıkarma yapılamaz. İçeriklerin sadece belli kısımlarının kullanıldığı (“kısmi kullanım”) durumlarda da, tıpkı tüm haldeki kullanımlarda olduğu gibi Ekoloji Dünyası İnternet Sitesi’ndeki ilişkili URL ve “Ekoloji Dünyası” ismi, yukarıdaki paragrafın sonunda verilen örnekte belirtildiği gibi referansa eklenmek zorundadır.

Ekoloji Dünyası’na ait ve/veya İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir içerik, bir başka kaynağa, yazara, şahsa aitmiş gibi paylaşılamaz. İkincil ve daha fazla dereceki kaynaklardan paylaşılan haberlerde dahi, orjinal kaynak olan Ekoloji Dünyası İnternet Sitesi URL’si ve “Ekoloji Dünyası” ismi yukarıdaki paragrafın sonunda verilen örnekte belirtildiği gibi referansa eklenmek zorundadır.

Ekoloji Dünyası’nın bir başka kaynaktan alarak paylaştığı veya kendi İçeriği dahilinde referans olarak gösterdiği kaynaklar, Ekoloji Dünyası’ndan alınacak paylaşımlar sırasında belirtilmek zorundadır.

Bunlarla kısıtlı olmayacak şekilde, eğer size ait bir eserin telif hakkı ihlalinde bulunacak şekilde kopyalanıp Hizmet üzerine konduğuna inanıyorsanız, lütfen bize şu bilgileri iletin: telifli mezvu bahis öğenin sahibiymiş gibi davranarak onu veya onları yayınlayan, çoğaltan veya dağıtan kişi veya kişilerin elektronik veya fiziksel imzası; haklarının ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telifli eserin bir tanımı; telifinin ihlal edildiğini iddia ettiğiniz eserin İnternet sitesi üzerinde nerede bulunduğunun tarifi; adresiniz; telefon numaranız; ve e-posta adresiniz; tarafınızdan oluşturulmuş, iddia edilen kullanımın telif hakkı sahibi, onun temsilcisi veya kanun izni ve rızası olmadan yapıldığına iyi niyetle inandığınıza dair bir yazılı bildiri; tarafınızdan yapılacak, yukarıda size ait olan ve gösterilen bilgilerin doğru olduğunu ve telif hakkı sahibi olduğunuzu veya telif hakkı sahibinin yerine hareket etmeye izinli ve yetkili olduğunuzu belirten yeminli bir ifade. Ekoloji Dünyası’na sitenin İletişim kısmından veya info@ekolojidunyasi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Üye, Ekoloji Dünyası’ndan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan haklara dair uyarı ve notlarını silemez, eksiltemez veya çıkartamaz.

İşbu sözleşmenin, bu bölümündeki maddelere doğrudan veya dolaylı olarak uymadığı tespit edilen kişi, kurum, kuruluş ve şirketler hakkında yasal işlem başlatılacak, sözleşme ihlali tespit edildiği durumlarda gerekli bütün yaptırım yollarına gidilecektir. Ekoloji Dünyası İnternet Sitesinin bütün kullanıcıları bu maddeleri eksiksiz olarak kabul etmiş sayılır ve paylaşımlarında gerekli referansları tam olarak vereceklerini beyan etmiş olurlar.

11. Sosyal Medya Bağlantıları

Ekoloji Dünyası’na ait İçeriklerin tamamı, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, işbu sözleşmenin “1. Giriş” kısmında isimleri belirtilen sosyal sitelerinde ve sayfalarında (“Sosyal Medya Araçları”) paylaşılabilir. Bu paylaşımların tamamı, işbu Sözleşme ile koruma altındadır ve işbu Sözleşmede bulunan her bir madde, Ekoloji Dünyası’nın Sosyal Medya üzerinden yaptığı paylaşımlar için de tamamen geçerlidir.

Kullanıcılar ve Üyeler, Sosyal Medya üzerinden paylaştıkları bütün İçerikleri de, aslı gibi, üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan paylaşmak zorundadırlar. Eğer ki Sosyal Medya üzerindeki İçerikleri kendi şahsi kullanımlarına alacaklarsa ve kendi ağları üzerinden, yeniden paylaşacaklarsa referanslarında Ekoloji Dünyası’na ait ilgili URL’yi ve “Ekoloji Dünyası” ismini kaynak olarak göstermek zorundadırlar. Bu tip kullanımlara, Facebook© sayfalarının kendi bilgi arşivlerine Ekoloji Dünyası’na ait İçeriklerin kopyalanıp yapıştırılmak suretiyle eklenmesi dahil olduğu gibi, referans gösterilmesi gereken kullanım türleri bununla sınırlı değildir.

Sosyal Medya üzerinden Ekoloji Dünyası’nın İçeriğini paylaşan her kişi, kurum, kuruluş ve şirket, işbu Sözleşme dahilindeki telif, mülkiyet ve fikir hakları ilkelerine uymak zorundadır.

Sosyal Medya üzerinde, bu Sözleşmenin maddelerinin ihlal edildiği tespit edilecek olursa, bu kişiler hakkında her türlü gerekli yaptırımın uygulanabilmesi için gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Ekoloji Dünyası’nın İçeriklerini Sosyal Medya üzerinde paylaşan herkes, bu kuralları kabul etmiş sayılır.

Doğrudan Ekoloji Dünyası’nın Sosyal Medya araçlarından paylaştığı İçerikler, bireyler tarafından olduğu gibi, hiçbir değişiklik yapılmadan, ana kaynak üzerinden paylaşılırsa herhangi bir referans verme zorunluluğu aranmaz. Sosyal Medya’ya yönelik, referans vurgusu yapılması gereken maddeler, yalnızca Ekoloji Dünyası İçeriklerinin kopyalanıp, şahsi kullanıma alınacağı ve orjinal kaynağından ayrılacağı zaman geçerlidir.

12. Üyeler Arası İhtilaf

Diğer Ekoloji Dünyası Üyeleri ve/veya kullanıcıları ile olan ilişkilerinizin sorumluluğu sadece ve tamamen size aittir. Ekoloji Dünyası, siz ile diğer Üyeler arasındaki ihtilafları izleme, denetleme ve bunlara müdahale etme hakkını kendinde saklı tutar ama bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.

13. Gizlilik

İnternet sitesinin kullanımı ve/veya Hizmet’in kullanımı aynı zamanda Gizlilik Politikası’na tabiidir.

Ekoloji Dünyası, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

14. Feragatname

Ekoloji Dünyası, İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan veya Hizmet ile bağlantılı, ister İnternet Sitesinin kullanıcıları tarafından ister Üyeler veya Hizmet ile alakalı veya kullanılan ekipman ve programcılık tarafından mütevellit herhangi bir hatalı veya yanlış İçerik’ten sorumlu değildir.

Ekoloji Dünyası, Hizmet’in Üyeleri veya İnternet Sitesinin kullanıcılarının çevirim içi veya dışı hareket ve davranışlarından sorumlu değildir.

Ekoloji Dünyası, kullanıcı ve Üye mesaj, iletişim ve her türlü muhaberatlarında görülebilecek hata, noksanlık, kesinti, silinme, kusur, işlemin veya gönderimin gecikmesi, haberleşme hatlarının aksaması, hırsızlık veya imha veya izinsiz erişim ve değişiklik hususunda hiç bir sorumluluk üzerine almaz.

Ekoloji Dünyası, hiçbir telefon ağı veya hattı, çevirim içi bilgisayar sistemleri, sunucu veya sağlayıcılar, bilgisayar ekipmanları, yazılım hatası, sorunu veya teknik aksaklıklardan dolayı sorumlu değildir, e-posta veya oynatıcıların arızası ile çıkan teknik sorunlar veya İnternet veya herhangi bir internet sitesinin veya bunlarla ilgili birleşmelerin yol açtığı trafik sıkışıklığı, kullanıcı ve/veya Üyelerin veyahut bir başka kişinin bilgisayarına İnternet ve/veya Hizmet ile alakalı içeriklerin kullanımı veya indirilmesi sonucu ile veya bunlarla alakalı olarak gelebilecek zarar ve ziyanlardan Ekoloji Dünyası sorumlu tutulamaz. Her ne suretle olursa olsun, Ekoloji Dünyası, kişilerin İnternet Sitesini veya Hizmeti kullanımı, İnternet Sitesine veya Üyelere yollanan herhangi bir İçerik yüzünden veya İnternet Sitesinin kullanıcıları arasında, ister çevirim içi ister çevirim dışı, yaşanan etkileşimler sonucunda meydana gelebilecek kayıp ve zararlar, şahsi yararlanma ve ölüm dahil olmak üzere, sorumlu olmayacaktır.
İnternet Sitesi ve Hizmet “olduğu gibi” ve “olduğu kadar” (“mümkün olduğu”) ilkesi ile sunulmaktadır. Ekoloji Dünyası, belli bir amaca veya ihlal durumunun olmamasına uygunluk garantisini açık bir şekilde tekzip etmektedir. Ekoloji Dünyası, pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımnî garantiler de dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil) sarih ve zımnî, kanunî veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. Ekoloji Dünyası, İnternet Sitesinin ve/veya Hizmetin kullanımından doğacak herhangi bir sonucu veya kazanımı garanti edememekte ve buna söz vermemektedir.

Öngörülemeyen bazı zamanlarda, çeşitli aralıklarla veya bakım veya başka sebeplerden dolayı hizmet geçici bir süre için kullanım dışı olabilir. Ekoloji Dünyası’ndan veya hizmetten ya da bunlar aracılığı ile kullanıcı tarafından elde edilen sözlü veya yazılı hiç bir tavsiye veya bilgi herhangi türden bir garanti ve teminat oluşturmaz.

Ekoloji Dünyası, sitede veya serviste mevcut olan her türlü içerik ya da bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya üyenin yazılımını, verilerini veya cihazını değiştirebilecek, silebilecek her türlü şeyden arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Site yoluyla yapılan her türlü içerik veya diğer materyal görüntülemesi veya yükleme işleminin sorumluluğu tamamen üyeye aittir.

Ekoloji Dünyası’nın özellikle şu nedenlerden kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluğu yoktur: (a) Site’deki veya herhangi bir içerikteki, ya da herhangi bir üründeki, maldaki, yazılımdaki, bilgideki veya hizmet yoluyla sağlanan ya da indirilen hizmetlerdeki, yanlışlar, hatalar veya kusurlar, (b) Her türlü virüs, yazılım arızaları ya da benzer mekanizmalar.

“Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Ekoloji Dünyası gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tanımlama ile mücbir sebep kavramına giren ve burada sayılmamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Ekoloji Dünyası, bu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Ekoloji Dünyası için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Ekoloji Dünyası’ndan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

15. Yükümlülük Tahdidi

Bu tür hükümlerin yasaklı olduğu yetki alanlarının ve bölgelerinin dışında, Ekoloji Dünyası hiçbir olay ve durumda, size veya üçüncü bir şahsa dolaylı, izleyen, ibret verici, arızi, özel veya cezai zararlar için, Ekoloji Dünyası bu tür zararlar için önceden uyarılmış olsa dahi, mesul olmayacaktır, bunlar içinde İnternet Sitesi veya Hizmetin kullanımı sonucunda doğan kar kaybı da bulunur.

16. Anlaşmazlıklar

İnternet Sitesi ve/veya Hizmet hakkında veya kapsamında herhangi bir anlaşmazlık varsa, İnternet Sitesini kullanarak bu anlaşmazlığın, kanun hükümleri ile olan ihtilafına bakılmaksızın Amerika Birleşik Devletleri yasalarına tabii olarak ele alınacağını kabul etmiş sayılırsınız. İlgili ve gerekli yargı süreçleri Amerika Birleşik Devletleri ve Teksas Mahkemeleri tarafından yürütülecektir.

17. Güvence ve Yasal İşlemler

Ekoloji Dünyası’nı, iştirakçilerini, iş ortaklarını, yöneticilerini, temsilcilerini ve diğer ortakları ile çalışanlarını her türlü kayıp, yükümlülük, talep veya istihkaktan zarar görmemesini sağlayacağınızı kabul ve temin etmiş sayılırsınız, bu zararların içine herhangi bir üçüncü şahıs tarafından sizin Hizmeti kullanımınızın bu Sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda veya bu Sözleşmenin uymazlığından doğan ve/veya yukarıda belirtilen size ait güvence ve temsillerin ihlalinden ortaya çıkan olaylar sonucunda talep ettiği haklı avukatlık ücretleri de girmektedir.

İşbu Sözleşmeyi ihlal etmeniz durumunda hakkınızda başlatılacak yasal işlemler ve tarafınıza açılacak davalarda, bütün avukatlık masraflarının tarafınıza ait olacağını beyan etmiş sayılacaksınız.

18. Aracı Bulunmazlığı

Ekoloji Dünyası ile Hizmet’in herhangi bir Kullanıcısı arasında bir aracı, ortaklık, ortak teşebbüs, işçi-işveren veya imtiyaz veren-imtiyaz kullanan acente ilişkisi yoktur.

19. Diğer

Bu Sözleşme, İnternet Sitesinin kullanımı ile kabul edilen ve daha sonra Hizmet’in bir Üyesi olarak ilaveten teyit edilen, Kullanıcı/Üye ve Ekoloji Dünyası arasındaki İnternet Sitesi ve/veya Hizmet’in kullanımı ile alakalı olan anlaşmayı tamamıyle içermektedir. Ekoloji Dünyası’nın bu Kullanım Sözleşmesi belgesinde bulunan herhangi bir hakkı veya hükmü gerçekleştirmede veya icra ettirmede başarısız olması, mevz-u bahis hak veya hükümlerin muafiyetini veya feragatini tayin etmez. Eğer bu Sözleşmenin hükümlerinden birisi geçersiz sayılacak olursa, Sözleşmenin geri kalan kısmı tam ve kati olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu Sözleşme belgesindeki bölüm başlıkları sadece kullanım ve okuma kolaylığı sağlamak için vardır ve hiçbir kanuni veya ahdi geçerliliği yoktur.

20. Sorular

Lütfen bu sözleşme ile ilgili olan soru ve görüşlerinizi şu e-posta adresinden bize bildirin: info@ekolojidunyasi.com

21. İletişim

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Ekoloji Dünyası’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.

22. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Üye’nin defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

23. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Ekoloji Dünyası Yönetim Birimi tarafından önceden bildirimde bulunmaksızın üzerinde değişiklikler yapılabilir, var olan maddeler çıkarılabilir, fazladan maddeler eklenebilir. Bu tür değişiklik ve güncellemeler, Ekoloji Dünyası tarafından sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli sayılacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

24. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Siteyi kullanmaya başladığınız ve/veya Üye olduğunuz andan itibaren, işbu Sözleşmenin bütün maddelerini istisnasız olarak okuyup, algılayıp, tamamen anladığınızı, bu koşullara istisnasız bir şekilde uyacağınızı ve bu maddelerden herhangi birine uymamanız durumunda oluşabilecek durumların ve bu durumlarla ilgili Sözleşme içerisinde yapılan açıklamaların tamamını kabul ettiğinizi resmi olarak beyan etmiş sayılacaksınız.